FAQ

Vigtige oplysninger til forældre og elever i New Waves Dance Action ApS

Undervisningen

Det har været et ønske fra mange forældre og instruktører, at ingen forældre eller lignende overværer undervisningen. Dette valg er blevet truffet pga. støj, snakken og mobiltelefoner, der ringer. Der er for meget uro til, at instruktørerne kan fokusere fuldt ud på medlemmerne. Desuden mister medlemmerne koncentrationen og får ikke det ud af undervisningen, som de har ret til.

Derfor har vi taget en beslutning om nogle husregler i New Waves Dance Action ApS:

– Forældre må overvære undervisningen den sidste dag i hver måned.

– Sedler til diverse ting vil blive delt ud på holdet den sidste dag i mdr. og vi beder forældrene om at hjælpe til med at holde styr på dette, hvis eleverne vil deltage i vores arrangementer.

Regelsæt i huset

– Forældre skal opholde sig i Caféområdet.

– Man må ikke færdes i studiet med overtøj og udesko.

– Vi beder Jer venligst fortælle børnene at forholde sig roligt altså ikke råbe og løbe når de færdes i huset.

Facebook

Dance Action har sin egen Facebook side, hvor vi deler informationer og evt. Ændringer (pga. Vejret mm.) Vi ville derfor sætte stor pris på, hvis i ville “like” denne side. I finder os her www.facebook.com/danceactiondk . Ligeledes har alle hold en individuel facebookgruppe, hvor konkret information, der vedrører holdet, bliver skrevet ind af instruktørerne. Hør evt. Instruktøren om navnet på denne gruppe.

Holdskift/navn

Ønsker et medlem at foretage et holdskifte sker dette i samråd med de pågældende instruktører. Hvis medlemmet skal flytte hold pga. alderen, skal forældrene selv styre dette, og henvende sig til instruktøren. Når instruktørerne sender nogle medlemmer videre er det pga. niveauet. Vi beder alle om at huske navnet på deres dansehold, da vi altid bruger navnene, når vi hænger opslag op vedr. forskellige arrangementer osv.

Ferie

Bortset fra sommerferien (der er lukket hele juli måned), så følger feriedage skolens ferieplan. Vi vælger at holde lukket de enkelte dage, der støder op til en helligdag (Samt til karneval), da vi har erfaring med, at vi står med meget få elever på holdene. En nærmere angivet ferieplan kan ses på hjemmesiden www.danceaction.dk

Shows/Events/Markedsføring

Hvert år holdes et afslutningsshow for alle elever og pårørende. Det er frivilligt at deltage i afslutningsshowet. Der kommer opslag i studiet om billetsalg. Ved shows og events kan der blive optaget film og taget fotos, der anvendes på New Waves Dance Action ApS’s hjemmeside, Facebookside og YouTube – dog uden angivelse af navn.

Betaling

Betaling foregår via PBS. Nye medlemmer tilmeldes automatisk ved indmelding. Ved indmelding skal vi bruge oplysninger fra person over 18 år, forældre eller værge om konto- og registreringsnummer samt tilhørende CPR-nummer (10 cifre). Hvis i modtager et girokort til betaling af kontingent fra Dance Action, så skal dette betales – så er tilmeldingen til PBS ikke oprettet korrekt. Kontakt administrationen hvis ovenstående sker. Vedr. søskenderabat: Det er Jeres ansvar at gøre opmærksom på, at i er berettiget til søskenderabat.

Udmeldelse

Opsigelsen skal ske skriftligt til den 1. i en måned og med 30 dages varsel. Det vil sige, der skal betales for hele den efterfølgende måned (der kan selvfølgelig deltages i undervisningen i denne sidste måned). PBS-betalingen stopper herefter automatisk. En blanket til opsigelse kan fås i studiet. Der kan også sendes en e-mail til hm@dagelykke.dk . Er der spørgsmål eller andet, kontakt venligst Helle M, Telefon: 98161688 – Alle hverdage mellem Kl. 9-16.

Persondataloven

Som elev eller forældre til elev hos New Waves Dance Action ApS registrerer vi følgende personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cpr.nr., reg. nr. og kontonummer. Oplysningerne anvendes udelukkende til opkrævning af kontingent samt holdlister. Vi bruger ikke dine personoplysninger til markedsføring og videregiver dem ikke til andre. Oplysningerne opbevares i aflåst skab og slettes ved sæsonafslutning, såfremt medlemskabet er opsagt. Persondataene anvendes og opbevares digitalt til brug for opkrævning af kontingent via Nets. Opkrævningsfilen sendes som krypteret fil og slettes efter 5 år. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig, skal du rette henvendelse på e-mail: hm@dagelykke.dk .

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Tjek vores hjemmeside www.danceaction.dk

Vi håber på en god og lærerig sæson.

 

Med venlig hilsen

New Waves Dance Action ApS