Ind/Udmeldelse

Indmeldelse

Prøvetimer er gratis.

Til din første time vil du modtage en indmeldingsseddel, denne skal medbringes udfyldt, til næste time.

Udmeldelse

Opsigelsen skal ske skriftlig den 1. i en måned og med 30 dages varsel. Det vil sige, der skal betales for hele den efterfølgende måned (der kan selvfølgelig deltages i undervisningen i denne sidste måned). PBS betalingen stopper herefter automatisk.

Du kan enten få en udmeldingsseddel i studiet eller sende en e-mail til hm@dagelykke.dk